Hướng dẫn tạo một con bot discord vô cùng xịn xò của riêng bạn Phần 2

Mở Đầu:

ở phần trước . mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo 1 con bot . nhưng nó mới chỉ xuất hiện và nằm im trong hàng ngũ offline thôi 

phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cho nó chạy được , biết trả lời hay làm theo những gì bạn muốn Yêu cầu:

Ở đây mình sử dụng : Discord.js v13, phiên bản này yêu cầu bạn phải sử dụng Node.js16.6.0 hoặc mới hơn


để tải node.js . các bạn truy cập trang https://nodejs.org/en để tải xuống rồi cài đặt như bình thường

sau 1 lúc . nó sẽ tải hết các phần cần thiết xong xuôi , bạn khởi động lại máy , bật Command prompt lên rồi gõ 2 lệnh :

node-vnpm-v

nếu nó hiện lên như thế này là đã ok 

Ngoài ra , bạn nên chuẩn bị 1 IDE để code , có thể mở của sổ lệnh . ở đây mình dùng visual studio code 

các bạn tạo thư mục trống - nơi sẽ lưu lại code của mình sau này . rồi vào vs code , chọn file -> open folder , tìm đến thư mục vừa tạo . 

sau đó các bạn nhấn Ctrl + Shift + ` để mở terminal


bước 1: khởi tạo 1 project :
npm init-y
lệnh này sẽ tạo cho bạn 1 file  package.json tại thư mục dự án .

bước 2: Cài đặt discord.js và các packages cần thiết:
npm install discord.js axios dotenv
discord.jsmodule Node.js để tương tác với Discord API
axios cho phép Node js thực hiện các request http
dotenvdùng để tải những biến từ process.env trong Node js

bước 3: index.js:
tạo mới 1 file index.js rồi copy đoạn code bên dưới vào:

// Require the necessary discord.js classes
require('dotenv').config(); //initialize dotenv
const { Client, Intents } = require('discord.js');

const client = new Client({ 
  intents: [Intents.FLAGS.GUILDS, Intents.FLAGS.GUILD_MEMBERS, Intents.FLAGS.GUILD_MESSAGES] 
}); //create new client


client.on('ready', () => {
 console.log(`Logged in as ${client.user.tag}!`);
});

//make sure this line is the last line
client.login(process.env.CLIENT_TOKEN); //login bot using token
bạn còn nhớ cái dotenv được cài ở bước 3 không ? tạo 1 file .ENV rồi copy đoạn bên dưới vào
CLIENT_TOKEN='your token here'
rồi token thì lấy ở đâu ? các bạn truy cập lại trang Discord Developer . vào phần bot rồi nhấn Reset token


rồi copy token nó tạo ra vào file .ENV kia

chú ý . đoạn token này giống như tài khoản và mật khẩu để login vào bot .cẩn thận nếu không muốn 1 ngày nào đấy con bot của bạn ban hết mem và xoá hết kênh do bị lộ token .Sau đó . bạn bật terminal lên rồi chạy :
 node index.js
bạn thấy sẽ có dòng thông báo Logged in as ... tức là đã thành công rồi đó trong list online của server cũng sẽ thấy con bot ở đóbước 4: Tạo lệnh cho bot: 

đầu tiên , ta sẽ đến với ví dụ đơn giản nhất: reb lại 1 tin nhắn với nội dung cố định :
ví dụ khi có tin nhắnalo thì bot sẽ reb lại là ola 

bạn viết thêm vào file index.js đằng trước dòng client.login(process.env.CLIENT_TOKEN); rồi chạy lại node index.js và vào discord gửi thử tin nhắn với nội dung alo


client.on('message', msg => {
 if (msg.content === 'alo') {
  msg.reply('Ola!');
 }
});
sau đó file index.js sẽ trông như thế này

// Require the necessary discord.js classes
require('dotenv').config(); //initialize dotenv
const { Client, Intents } = require('discord.js');

const client = new Client({ 
  intents: [Intents.FLAGS.GUILDS, Intents.FLAGS.GUILD_MEMBERS, Intents.FLAGS.GUILD_MESSAGES] 
}); //create new client

client.on('ready', () => {
 console.log(`Logged in as ${client.user.tag}!`);
});

client.on('message', msg => {
  if (msg.content === 'alo') {
   msg.reply('Ola!');
  }
 });

//make sure this line is the last line
client.login(process.env.CLIENT_TOKEN); //login bot using token

 ở terminal chạy lại node index.js sau đó vào discord gửi thử lệnh alo:


như vậy là mình đã tạo xong 1 con bot rồi đấy . nhưng hiện tại bot mới đang chạy ở máy bạn 
phần 3 mình sẽ hướng dẫn các bạn đẩy lưu trữ bot lên internet để bot có thể online 24/24 nhé 

Đăng nhận xét